Sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì?

Sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì ? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đã thắc mắc. Bạn có thể biết qua các tên NTFS, FAT32 và FAT.

Cho dù bạn định dạng một ổ đĩa nội bộ, ổ đĩa gắn ngoài, hoặc ổ đĩa rời. Windows cung cấp cho bạn một sự lựa chọn của việc sử dụng ba hệ thống tập tin khác nhau: NTFS, FAT32 và FAT.

Sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì ? Hãy xem thêm các chi tiết về chúng và điều kiện để sử dụng chúng hợp lý nhất.

Sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì ? Sử dụng ra sao ?

Hộp thoại xuất hiện khi bạn thực hiện Format ổ cứng hay USB trong Windows sẽ không giải thích sự khác biệt này. Vì vậy chúng tôi sẽ giải thích cho bạn sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì?
Một hệ thống tập tin sẽ cho biết cách tổ chức một ổ đĩa. Nó chỉ định cách dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa và những loại thông tin có thể được gắn vào các tập tin. Ví dụ như tên tập tin, quyền (permissions), và các thuộc tính khác. Ta sẽ đi xem sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì ?

Windows hỗ trợ ba loại hệ thống tập tin khác nhau.

 • NTFS là hệ thống tập tin hiện đại nhất hiện nay. Windows sử dụng NTFS cho ổ đĩa hệ thống của mình. Và theo mặc định, đối với hầu hết các ổ đĩa không thể tháo rời.
 • FAT32 là một hệ thống tập tin lớn hơn nhưng không hiệu quả như NTFS. Không hỗ trợ các file có dung lượng lớn. Nhưng không cung cấp khả năng tương thích cao với các hệ điều hành khác.
 • exFAT là một sự thay thế  trong thời kỳ hiện đại cho hệ thống FAT32. Hỗ trợ nhiều thiết bị hơn và nhiều hệ điều hành hỗ trợ nó hơn NTFS. Nhưng nó không phổ biến như FAT32.

NTFS: NT File System

Định dạng NTFS

NTFS là hệ thống file hiện đại mà hệ điều hành Windows thích sử dụng như dạng mặc định. Khi bạn cài đặt Windows, nó định dạng ổ đĩa hệ thống của bạn là hệ thống tập tin NTFS.

Ưu điểm

Về mặt lý thuyết NTFS có kích thước tập tin và giới hạn kích thước phân vùng  là rất lớn. Cái mà bạn sẽ không bao giờ sử dụng hết. Hệ thống NTFS đầu tiên xuất hiện trong các phiên bản của Windows với Windows XP. Mặc dù nó ban đầu được ra mắt với Windows NT.

NTFS được kèm theo trong các tính năng hiện đại mà không có FAT32 và exFAT.

NTFS hỗ trợ quyền tập tin để bảo mật, một tiến trình thay đổi có thể giúp nhanh chóng phục hồi lỗi nếu máy tính của bạn bị hỏng. Với bản sao đã sao lưu, mã hóa, giới hạn đĩa, và các tính năng khác nhau. Nhiều thứ trong số này là rất quan trọng cho một ổ đĩa hệ thống , đặc biệt là quyền tập tin.

Phân vùng hệ thống Windows của bạn phải là NTFS. Nếu bạn có một ổ đĩa khác cùng với Windows và bạn có kế hoạch cài đặt chương trình cho nó. Có lẽ bạn nên chuyển định dạng nó thành NTFS.

Và, nếu bạn có bất kỳ ổ đĩa mà khả năng tương thích không phải là một vấn đề. Bởi vì bạn biết bạn sẽ chỉ được sử dụng chúng trên hệ thống Windows. Nên chọn NTFS.

Nhượt điểm

Mặc dù có lợi thế của nó, nhưng định dạng NTFS vẫn thiếu khả năng tương thích. Nó sẽ làm việc với tất cả các phiên bản gần đây của Windows, tương thích với Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nhưng nó vẫn có giới hạn tương thích với hệ điều hành khác. Theo mặc định, Mac OS X chỉ có thể đọc ổ đĩa NTFS, nhưng không ghi được vào chúng. Một số các bản phân phối Linux có thể cho phép ghi  vào NTFS, nhưng một số có thể chỉ đọc.

Không gì trong sốcác sản phẩm PlayStation console của Sony hỗ trợ NTFS. Thậm chí riêng của Microsoft Xbox 360 không thể đọc ổ đĩa NTFS, mặc dù mới Xbox One có thể. Các thiết bị khác thậm chí còn ít có khả năng hỗ trợ NTFS.

Kết luận về định dạng NTFS

 • Khả năng tương thích : Làm việc với tất cả các phiên bản của Windows, nhưng chỉ đọc với Mac bằng cách mặc định. Và có thể được chỉ đọc theo mặc định với một số bản phân phối Linux. Các thiết bị có khác ngoại trừ của Microsoft  là Xbox One, có lẽ sẽ không hỗ trợ NTFS.
 • Giới hạn : Không có tập tin có kích thước hoặc kích thước phân vùng có giới hạn thực tế.
 • Cách sử dụng : Sử dụng nó cho ổ đĩa hệ thống Windows của bạn và ổ đĩa nội bộ khác mà sẽ chỉ được sử dụng với Windows.

FAT32: File Allocation Table 32

Định dạng FAT32

FAT32 là định dạng lâu đời nhất trong ba hệ thống tập tin có sẵn cho Windows. Nó được giới thiệu tất cả các phiên bản trước Windows 95 để thay thế các file hệ thống FAT16 cũ được sử dụng trong MS-DOS và Windows 3.

Sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì?
Độ tuổi của những tập tin hệ thống của FAT32 có những lợi thế và bất lợi.

Những lợi thế lớn là bởi vì nó quá cũ, FAT32 là tiêu chuẩn de-facto. Ổ đĩa cứng bạn mua sẽ thường có định dạng với FAT32 để tương thích tối đa. Không chỉ là máy tính hiện đại, nhưng các thiết bị khác như chơi game và bất cứ cổng USB.

Hạn chế đi kèm với tuổi đó, tuy nhiên. Những file riêng lẻ trên một ổ đĩa FAT32 không thể có hơn 4 GB. Đó là tối đa của định dạng Fat32. Một phân vùng FAT32 cũng phải nhỏ hơn 8 TB. Trong đó thừa nhận cũng không nhỏ, trừ khi bạn đang sử dụng ổ đĩa siêu dung lượng cao.

Trong khi FAT32 là tốt cho ổ đĩa USB và  phương tiện gắn bên ngoài khác. Đặc biệt là nếu bạn biết bạn sẽ sử dụng chúng trên bất cứ gì khác hơn với các máy tính Windows. Bạn sẽ không muốn FAT32 cho một ổ đĩa nội bộ.

Nó thiếu những điều khoản và các tính năng bảo mật khác. Mà đã được xây dựng trong hệ thống tập tin NTFS hiện đại hơn. Ngoài ra, các phiên bản hiện đại của Windows không còn có thể được cài đặt vào một ổ đĩa với định dạng FAT32; Chúng phải được cài đặt vào ổ đĩa định dạng NTFS.

Kết luận về định dạng FAT32

 • Khả năng tương thích : Làm việc với tất cả các phiên bản của Windows, Mac, Linux, máy chơi game, và thực tế bất cứ cổng USB.
 • Giới hạn : 4 GB kích thước tập tin tối đa, dung lượng tối đa phân vùng là 8 TB.
 • Cách sử dụng : Sử dụng nó trên ổ đĩa di động, nơi bạn cần phải tương thích tối đa với  các thiết bị khác. Điều này giả sử bạn không có bất kỳ tập tin có kích thướt 4 GB hoặc lớn hơn.

exFAT: Extended File Allocation Table

Sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì ?

Các hệ thống tập tin exFAT được giới thiệu vào năm 2006. Được bổ sung vào phiên bản cũ của Windows với bản cập nhật cho Windows XP và Windows Vista.

exFAT được tối ưu hóa cho các ổ đĩa flash. Được thiết kế để có một hệ thống tập nhẹ như FAT32. Nhưng không có tính năng bổ sung và  của NTFS và không có những hạn chếcủa FAT32.

Giống như NTFS, exFAT có giới hạn tập tin và phân vùng với kích cỡ rất lớn . Cho phép bạn lưu trữ các tập tin lớn hơn 4 GB mà là giới hạn của FAT32.

Trong khi exFAT không hoàn toàn phù hợp với khả năng tương thích FAT32. Nó tương thích rộng hơn, tương thích với NTFS. Với NTFS, Mac OS X chỉ bao gồm chỉ đọc hỗ trợ NTFS. Mac cung cấp đầy đủ hỗ trợ đọc và ghi  cho exFAT.

Ổ đĩa với định dạng exFAT có thể được truy cập trên Linux bằng cách cài đặt phần mềm thích hợp. PlayStation 4 hỗ trợ exFAT; PlayStation 3 không hổ trợ. Các Xbox One cũng  hỗ trợ nó, nhưng Xbox 360 thì không.

Kết luận về định dạng exFAT

 • Khả năng tương thích : Làm việc với tất cả các phiên bản của Windows và các phiên bản hiện đại của Mac OS X. Nhưng đòi hỏi cài thêm phần mềm nếu sử dụng trên Linux. Nhiều thiết bị hỗ trợ exFAT hơn hỗ trợ NTFS.
 • Giới hạn : Không có tập tin có kích thước hoặc phân vùng có kích thước giới hạn thực tế.
 • Cách sử dụng : Sử dụng nó khi bạn cần giới hạn kích thước tập tin và phân vùng lớn hơn FAT32. Và khi bạn cần khả năng tương thích hơn định dạng NTFS cung cấp. Giả sử rằng mỗi thiết bị mà bạn muốn sử dụng ổ đĩa với hỗ trợ exFAT. Bạn nên định dạng thiết bị của bạn với exFAT thay vì FAT32.

Kết luận bài viết

Bạn đã biết về sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì ? Tuy nhiên chúng ta hãy đi về các kết luận cuối bài:

Định dạng NTFS là lý tưởng cho các ổ đĩa nội bộ. Trong khi định dạng exFAT nói chung là lý tưởng cho các ổ đĩa ngoài. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể cần phải định dạng một ổ đĩa ngoài với FAT32. Khi nếu exFAT không được hỗ trợ trên thiết bị bạn cần phải sử dụng nó .

Bình luận trên Facebook